Žmogiškojo potencialo organizacijoje valdymas

Organizacijos paskirtis - paprastus žmones įgalinti daryti nepaprastus darbus.

"Organizacijos dėmesys turėtų būti nukreiptas į veiksmus, organizacijos jėgos telkiamos į galimybes, o organizacijos vertybės ir įsitikinimai turi būti išreiškiami sprendimais, kurie paveikia žmones. Organizacijos veiklos dvasia yra veiksmai, galimybės, žmonės ir integralumas." (P.F. Drucker)

Viešojo sektoriaus Žmogiškųjų išteklių valdymo profesionalo paskirtis – puoselėti organizacijos efektyvios veiklos dvasią, būti lygiaverčiu vertę kuriančiu veiklos partneriu.

PROGRAMA SKIRTA: programa orientuota išskirtinai viešojo sektoriaus organizacijų personalo valdymo specialistams ir vadovams, siekiant suteikti aktualias žinias ir įgūdžius žmonių valdymo srityje, pritaikyti pažangiausias praktikas, stimuliuoti mąstymą, ugdyti sąmoningumą, įkvėpti kurti vertę organizacijai.

UGDOMOS KOMPETENCIJOS: vertės kūrimas organizacijai, besimokančios organizacijos kūrimas, inovacinės kultūros organizacijoje kūrimas, streso ir konfliktų valdymas, kartų komunikacija.

TĘSTINĘ MOKYMO PROGRAMĄ SUDARO 9 MODULIAI:

Viešojo sektoriaus žmonių valdymo strategija ir veiklos efektyvumo rodikliai

Organizacijos vystymas

Sisteminis žmonių valdymas. Darbuotojo gyvavimo ciklas organizacijoje

Viešojo sektoriaus organizacijos kaip darbdavio įvaizdis. Profesionali darbuotojų atranka

Besimokančios organizacijos koncepcija

Vidinė komunikacija ir grįžtamasis ryšys

Organizacijos transformacijos ir suinteresuotų šalių valdymas

Socialiniai žaidimai. Poveikis ir įtaka

Streso, konfliktų, krizių valdymas

TRUKMĖ: 9 dienos.

 
Susisiekite su mumis ir užsiregistruokite jau šiandien!