Transformacijų ir pokyčių įgyvendinimas

Sklandžiam organizacijų transformacijų ir pokyčių įgyvendinimui svarbios strateginio lygmens valdymo ir operatyvinio pokyčių įgyvendinimo kompetencijos. Klientams siūlome pasitelkti mūsų suburtą profesionalų komandą, kuri organizacijoms padeda rasti joms tinkamiausią pokyčių įgyvendinimo kelią, praktiškai juos įgyvendinti ir užtikrinti tolimesnį sukurtų rezultatų funkcionavimą.

 

MŪSŲ SIŪLOMŲ SPRENDIMŲ KRYPTYS:

Pokyčių vadovo (ar komandos) funkcijos užtikrinimas įgyvendinant organizacijų transformacijas, struktūrines pertvarkas, valdant suinteresuotas šalis

Žmogiškųjų išteklių valdymo ar atskirų jo dalių modelio įgyvendinimas kartu dirbant ekspertų ir vidinei organizacijos komandai
 
Laikinas organizacijos vystymo ir žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos užtikrinimas komandos formavimo / keitimosi metu
 
Patyriminis žmogiškųjų išteklių vadovo ir komandos ugdymas

 

SPRENDIMAI VIEŠAJAM SEKTORIUI:

Vadybos sprendimų adaptavimas viešojo sektoriaus organizacijoms

Individualų poreikį atliepiančių vadybos sprendimų įgyvendinimas

Projektų valdymas

Reikalingos kompetencijos pritraukimas (paieška ir atranka)