Sėkmingų įstaigų vadovų akademija

„Vadovavimas yra sprendimų priėmimas teisingai. Lyderystė yra teisingų sprendimų priėmimas.“ (Peter Drucker)

Interaktyvi praktinė viešojo sektoriaus vadovų mokymų programa, kurios turinys remiasi aktualių atvejų analize, naujausiomis organizacijų valdymo tendencijomis, gerosios praktikos sklaida.

PROGRAMA SKIRTA: smulkių ir vidutinių viešojo sektoriaus įstaigų, jų padalinių vadovams, siekiant suteikti aktualias žinias ir įgūdžius įstaigų valdymo srityje, pritaikyti pažangiausias praktikas, stimuliuoti mąstymą, ugdyti sąmoningumą, įkvėpti kurti vertę organizacijai.

UGDOMOS KOMPETENCIJOS: strateginis matymas ir mąstymas, efektyvus vadovavimas, problemų sprendimas, pokyčių lyderystė, darbuotojų įtraukimas ir įgalinimas.

TĘSTINĘ MOKYMO PROGRAMĄ SUDARO 9 MODULIAI:

Organizacijos samprata. Strateginis viešojo sektoriaus organizacijos valdymas
 
Vadovo lyderio vaidmuo viešojo sektoriaus organizacijoje
 
Vadybos funkcijos. LEAN vadybos principų taikymas viešajame sektoriuje
 
Pagrindinės žmonių valdymo koncepcijos ir priemonės
 
Praktinė žmonių valdymo sistema įstaigoms
 
Darbuotojo gyvavimo ciklas organizacijoje
 
Pokyčių lyderystė
 
Išorinė įstaigos aplinka ir suinteresuotų šalių valdymas
 
Vidinė komunikacija ir grįžtamasis ryšys
TRUKMĖ: 9 dienos.
 
Susisiekite su mumis ir užsiregistruokite jau šiandien!