Pilnavertis dėmesys

Kas yra svarbiausia esant santykyje su kitu žmogumi?

Pilnavertis dėmesys - kokybiško tarpusavio bendravimo ašis. Dėmesys – tai psichikos procesas, leidžiantis koncentruoti sąmonės procesus. Jis daro žmogaus veiklą organizuotą ir kryptingą, t.y. padeda išskirti svarbius dirgiklius ir slopinti reakciją į nereikšmingus dirgiklius.

Pilnavertis sutelktas dėmesys esant santykyje su kitu žmogumi, tai įsiklausymas į save ir į kitus, tai šokis žadinantis kūną ir keliantis dvasią.

Mokymų programa Pilnavertis dėmesys, tai - dėmesingumo lavinimas pasitelkiant refleksyvaus ugdymo metodą sinemalogiją. Tai išskirtinis savęs ir sociumo pažinimo būdas, skirtas žmonėms gebantiems analizuoti, kelti klausimus ir ieškoti atsakymų į juos, pasireiškiantis per simbolius, skatinantis kūrybinį mąstymą ir savęs pažinimą.

Sinemalogija - tai vizualinio raštingumo kalba, kurios pagrindą sudaro kino kalbos pažinimas. Audiovizualinių priemonių taikymas, stebint situacijas iš šalies, keičia ne tik mąstymą, bet ir didina kūrybiškumą problemų sprendimo paieškose, bei modeliuoja elgesį. Keisdami mąstymą, keičiame požiūrį į save.

TRUKMĖ: 1 diena.

Susisiekite su mumis ir užsiregistruokite jau šiandien!