Organizacijų tyrimai

Mes tikime, jog organizacijos žmogiškasis intelektas yra pagrindinis įmonės kapitalas. Darbuotojų kompetencija ir veiklos organizavimo procesai, lemia sėkmingą bei kokybišką organizacijos veiklą.

Savo klientams siūlome individualizuotus, kliento situaciją atitinkančius organizacijos vystymo sprendimus, atsižvelgdami į diagnostinį organizacijos vertinimą. Esame partneris įgyvendinant kompleksinius diagnostinio vertinimo sprendimus.

MŪSŲ ATLIEKAMŲ ORGANIZACIJOS TYRIMŲ KRYPTYS:

Žmogiškųjų išteklių ir organizacijos valdymo procesų diagnostinis vertinimas

Individualizuotas vidinio darbuotojų potencialo ir vadovavimo kompetencijų vertinimas (360 grįžtamojo ryšio tyrimas)

Darbuotojų bendrųjų kompetencijų įvertinimas 

Organizacinės kultūros vertinimas

Darbuotojų lojalumo rodiklio nustatymas (eNPS)

Organizacijos psichologinės darnos, sociometrijos ir komandos veiksmingumo vertinimas 

Komandos ir individualios elgsenos pagal DiSC metodiką įvertinimas

Susisiekite su mumis!