Organizacijos vystymo sprendimai

Kuo skiriasi funkcionuojanti ir besivystanti organizacija? Kuo skiriasi augimas nuo vystymosi?

Yra organizacijų, kurių pajamų ar pelno rodikliai leidžia daryti išvadą, jog jos auga, tačiau tai nereiškia jog jos vystosi. Ir atvirkščiai, organizacija gali vystytis, bet ne augti. Organizacijos vystymas, tai gebėjimas valdyti, tai valdymo valdymas. Tai gebėjimas pasitelkti visą savo vidinį potencialą. Kai vystosi žmonės, vystosi ir organizacija. Organizacijos vystymas – tai požiūrio į valdymą virsmas, tai veiklos filosofija.

Mes konsultuojame organizacijas jų kelyje į sėkmingą organizacijos vystymą. Mes siūlome savo klientams organizacijos vystymo sprendimus, kurie padeda įgyvendinti žmonių valdymo virsmą; transformuoja personalo administravimą į žmogiškųjų išteklių valdymą, kaip veiklos partnerį, užtikrinantį verslo plėtrą ir organizacijos vystymą.

MŪSŲ SIŪLOMŲ SPRENDIMŲ KRYPTYS:

Organizacijos Misijos, Vizijos, Vertybių išgryninimas

Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos formavimas

Vertės pasiūlymo darbuotojams išgryninimas

Organizacinio dizaino sprendimų įgyvendinimas

Kompetencijų modelio formavimas, kompetencijų vertinimo metodikos kūrimas

Darbuotojų veiklos ir karjeros valdymas 

Atlygio ir skatinimo sistemų formavimas

Organizacinės kultūros formavimas

Vadovavimo bei lyderystės kompetencijų ugdymas

Profesinė ir lyderystės mentorystė

Žmogiškųjų išteklių valdymo procesų ir metodikų kūrimas ir/ar tobulinimas

Esame partneris įgyvendinant individualizuotus ir kompleksinius organizacijos vystymo sprendimus.

Susisiekite su mumis!